tarieven

Gebruik opbaarruimte, familiekamer en aula

De Delle heeft de beschikking over een aula, bestaande uit opbaarruimte en familiekamer. De aula heeft een eigen entree aan de achterzijde van het gebouw. Nabestaanden krijgen de beschikking over een sleutel zodat zij zelf toegang hebben tot de familiekamer en op ieder gewenst moment in de aula terechtkunnen. Kosten voor het opbaren zijn inclusief een moment van condoleance. De aula staat iedereen ter beschikking dus ook voor niet-leden van de PKN gemeente.

Kosten gebruik aula

Eerste dag:                                   € 150,= (leden PKN)                    € 175,= (niet-leden)

Ieder volgende dag:                      € 125,= (leden PKN)                    € 150,= (niet-leden)

Overige ruimten

Indien er voor de condoleance extra ruimte nodig is, staat de consistorie ter beschikking voor  € 50,= (Niet-leden €100,=)     

Wanneer er gelijktijdig twee condoleances plaatsvinden, kan de consistorie voor een tweede opbaring en condoleance gebruikt worden. In dat geval geldt het standaard tarief.

Het is ook mogelijk om de kerkzaal te gebruiken voor condoleren en afscheid nemen.

Naast de kosten voor gebruik aula wordt dan voor leden een bedrag van € 200,= in rekening gebracht.  Voor niet-leden geldt een bedrag van € 350,=

Deze ruimten kunnen alleen verhuurd worden als de beschikbaarheid het toelaat! Bovendien dient u er rekening mee te houden dat De Delle een multifunctioneel gebouw is en op hetzelfde moment in gebruik kan zijn door kerkelijke gemeente, verenigingen en koren.  (Dit geldt niet voor de aula, omdat deze afgescheiden is van de andere zalen.)

 

Mogelijkheden voor een afscheidsdienst vanuit Protestantse kerk Tubbergen

Predikant                                                              leden PKN          € 135,=     (niet leden: € 350,=)

Voorgaan in de afscheidsdienst, voorbereiding dienst en opstellen van liturgieboekje, er mag ook gekozen worden voor een eigen voorganger, in dat geval worden deze kosten niet berekend.

Organist                                                                                            € 75,=

Huur kerkzaal Protestantse Kerk Tubbergen incl. koster:                € 200,=

Inclusief verwarming, gebruik audio-en videomiddelen, één gedachteniskaars en klokluiden

Kerkzaal is niet te huur zonder koster

Bij meer dan 200 aanwezigen zijn er extra zalen beschikbaar met rechtstreekse Audio-en Videoverbinding.

Huur en extra menskracht:                                                                  € 100,=                (consistoriezaal)

                                                                                                             € 150,=            (grote zaal)

Begraafplaats

De Protestantse Gemeente Tubbergen heeft de beschikking over een eigen begraafplaats. De tarieven kunt u vinden in een afzonderlijk document (www.pkn-tubbergen.nl/algemene-informatie-begraafplaats). Voor andere begraafplaatsen kunnen wij geen prijsopgaven maken of afspraken vastleggen.

Koffietafel in De Delle

Het is mogelijk na afloop van de uitvaart een koffietafel te houden in De Delle. Hiervoor zijn twee ruimten beschikbaar: de consistoriezaal en de grote-zaal. De kosten hiervoor worden door St. De Delle in rekening gebracht.  

Opmerkingen:

Gratis parkeren

De Delle Tubbergen

Hattinksttraat 4 
7651 CL Tubbergen

0623053881